Ул. 6-ти септември 47

EXCLUSIVE ESTATES

Още една от емблематичните ни сгради, паметник на културата, проектирана през 1912 г. от известния български архитект Кирил (Киро) Маричков. Представлява архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „Местно значение“. Оригиналното предназначение е еднофамилна жилищна сграда.

Имотът представлява 993 кв.м.  парцел с 293 кв.м. застроена площ и се състои от сутерен, два просторни и високи жилищни етажа и един мансарден етаж.

Инвестиционните ни намерения са за реконструкция и реставрация на сградата съобразно съвременните изисквания за функционалност на представителна жилищна резиденция в центъра на града. Одобреният инвестиционен проект включва разполагане на сутерена в пълните граници на имота, а към дъното на имота от изток се предвижда остъклена автомобилна платформа.

Съществен елемент от проекта е запазването на автентичния вид  на двете емблематични фасадни стени, западна и южна, възстановявайки оригиналната геометрия на мансардния покрив, както е проектирана от арх. Кирил (Киро) Маричков.