Хотел София, Казичене

EXCLUSIVE ESTATES

Плановете за развитие на терена включват изграждане на 7-етажен хотелски комплекс, едноетажен покрит басейн, зона за фитнес и релакс и подземен паркинг, разположени върху 7 390,52 кв.м. РЗП разпределение, както следва:

  • Хотелски стаи –  65 стаи, разположени на етажи от 3 до 7;
  • Конферентни зали – 432,90 кв.м., разположени на етаж 2;
  • Приемно фоайе – на етаж 1, достъпно от главен вход, покрит с козирка;
  • Ресторант с две зали за хранене 108 места – разположен на етаж 1, с кухня на два етажа (свързани с два служебни асансьора само за кухнята);
  • Вертикална комуникация за хотела, включваща стълбище, два асансьора за гости и един служебен асансьор;
  • Служебни помещения – камериерски офис на всеки етаж и обслужващи площи с битови помещения за персонала в сутерена;.
  • Спортна, рекреационна и развлекателна дейност, включваща б– Басейн с четири коридора за плуване и капацитет до 12 човека, ЗП = 460,96 кв.м.;, сСпортните зали са с обща площ 305,61 кв.м. и релакс сСпа зона;
  • Подземен паркинг с 51 паркоместа.